Oplossingsgerichte therapie

Uitgegaan wordt van de deskundigheid, kracht en mogelijkheden van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie wordt door cliënten doorgaans als respectvol, prettig en opbouwend ervaren.

Uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat het probleem vaak niets zegt over mogelijke oplossingen. Oplossingsgerichte gesprekken richten zich daarom niet op het probleem, maar op dat wat je voor het probleem in de plaats wilt: de gewenste situatie in de toekomst. Dus wat zou je denken, voelen, ervaren en doen als het probleem was opgelost. Om daadwerkelijk te komen tot dit gewenste doel wordt tijdens de gesprekken intensief samengewerkt tussen jou en mij om stap voor stap concrete oplossingen en veranderingen te formuleren die bij je passen en die je kunt uitvoeren.

Uitzonderingen in het verleden, met andere woorden momenten waarop het probleem in het verleden niet of minder aanwezig was, zijn een belangrijke bron van informatie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan manieren waarop je in het verleden bent omgegaan met moeilijke situaties. Je bent daarmee deskundig over jezelf en je leven en beschikt over mogelijkheden die je helpen om oplossingen te bedenken die bij je passen en daardoor ook uitvoerbaar zijn.

De deskundigheid van de therapeut ligt op het vlak van de juiste vragen stellen en het proces bewaken waardoor jij in staat wordt gesteld om passende oplossingen te bedenken voor realistische en haalbare doelen.