Kwaliteit

Beroepscode

De LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten), houdt zich aan de beroepscode voor psychologen die is ontwikkeld door het NIP. Aangezien ik aangesloten ben bij deze beroepsvereniging voor psychologen, is deze code leidend in mijn werk. De psycholoog dient zich integer, respectvol, deskundig en verantwoordelijk te gedragen.

Op 8 december 2015 is de praktijk gevisiteerd door de LVVP om te kijken of we voldoen aan alle kwaliteitscriteria die door de beroepsvereniging gesteld worden. We zijn trots dat dit het geval bleek te zijn en dat we het certificaat hebben ontvangen.

Cli√ęntrechten

De wet geeft de cli√ęnt ook bepaalde rechten. Deze rechten zijn bijvoorbeeld het toestemmingsrecht, rechten omtrent informatieverstrekking, geheimhouding en gegevens-verstrekking, dossiervoering door de psycholoog, etc. Wanneer je je belangrijkste rechten wilt lezen kun je hier klikken.