KOSTEN 2018

Achtergrond informatie:

Heb je (psychische) klachten dan ga je allereerst naar je huisarts. Veel huisartsen werken samen met een Praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH-GGZ. Zij bepalen of er een vermoeden is van een psychische stoornis (een diagnostische classificatie volgens de DSM-IV, het handboek voor psychische aandoeningen). Wanneer zij dit vermoeden hebben en ze behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij je door naar een psycholoog.

Wanneer je via de praktijkondersteuner in de zorgstraat GGZ van Pozob deelneemt, gelden andere regels en afspraken. Vraag dit na bij onze praktijk, je praktijk ondersteuner (POH-GGZ) of huisarts.

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt met Kracht, bepalen we samen op basis van de informatie van de huisarts, jouw verhaal en de uitslagen van eventueel ingevulde vragenlijsten, wat er met je aan de hand is en waar we aan gaan werken. Als er sprake is van een diagnostische classificatie volgens de DSM IV (en die valt onder de zorgverzekeringswet) dan wordt je behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen je klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, (enkelvoudige) fobieën of werkgerelateerde problemen dan valt dat onder overige zorg (OZP genoemd). Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars (soms wel vanuit een aanvullende verzekering) en moet je dus zelf betalen.

Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in 5 producten. Elk product bevat een aantal minuten dat maximaal besteed kan worden aan je behandeling. Na de intake, die ook binnen elk product valt, maken we afspraken hoe we deze tijd gaan inzetten. Je kunt kiezen uit persoonlijke gesprekken (face-to-face of skype), telefonische of email contacten eventueel in combinatie met een online behandeling (e-health). Rapportagetijd zoals het schrijven van een behandelplan en sessieverslagen horen bij elk pakket.

Behandelproducten voor verzekerde zorg:

  1. Onvolledig behandeltraject. Oriënterend gesprek en terug verwijzing naar de huisarts omdat de problematiek te licht of te zwaar is (max 120 minuten).
  2. Kort ( maximaal 294 minuten).
  3. Middel (max. 495 minuten)
  4. Intensief (max. 750 minuten)
  5. Chronische (max 753 minuten)

Voor elk “product” heeft de overheid een maximum aantal minuten bepaald met bijbehorend maximum tarief. Een gesprek bestaat gemiddeld uit 60 minuten (75% gesprekstijd met de client en 25% rapportage tijd voor de therapeut). Klik hier voor een overzicht van de produkten en tarieven.

Overige zorg (eerder genoemde OZP) wordt aan je gefactureerd per gesprek of dienst. Dit kost € 95,- per gesprek van 45 minuten (in geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een gesprek van 60 minuten a € 110,-). Ook daarin heb je keuze uit persoonlijke gesprekken, telefonische of email contacten eventueel in combinaties met een online behandeling. Samen met jou wordt dit bepaald.

Kosten, eigen risico, eigen bijdrage en vergoedingen vanaf 2018

Er geldt een wettelijke eigen risico van € 385,- in 2018 voor verzekerde zorg (dus die via de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden). De verzekerde zorg wordt dus verrekend met je wettelijke eigen risico (eventueel vermeerderd met een vrijwillig eigen risico dat je hebt afgesloten). Kracht declareert aan het eind van je behandeling aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt aan Kracht en verrekent het eigen risico met jou.