Individuele Coaching

Individuele coaching is gericht op het ontwikkelen van jezelf om de doelen die je jezelf op persoonlijk- of werkvlak stelt, te behalen. Soms worden doelen vanuit de organisatie waar je werkt hieraan toegevoegd of geïntegreerd. Dit proces begint met het verhelderen en verduidelijken van de gewenste doelen welke natuurlijk realistisch en haalbaar moeten zijn.

Gewerkt wordt vanuit het oplossingsgericht coachen. Uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat het analyseren van het probleem vaak weinig bijdraagt aan het vinden van een oplossing. Het concept en de methodiek, als ook de houding van de oplossingsgerichte coach, verschillen wezenlijk van de tot nu toe gangbare vormen van coaching welke probleem gericht zijn.

Oplossingsgericht coachen richt zich niet op het probleem, maar op wat je voor het probleem in de plaats wilt: de gewenste situatie in de toekomst. Om te komen tot die gewenste eind situatie wordt tijdens de gesprekken intensief samengewerkt om stap voor stap concrete oplossingen of veranderingen te formuleren die bij jou passen en die je kunt uitvoeren.

In oplossingsgerichte coaching is de sfeer positief en opbouwend. Exploratie en analyse van het probleem worden (grotendeels) overbodig. Gesprekken zijn effectiever en het aantal gesprekken dat nodig is, is over het algemeen beperkt wat leidt tot kostenbesparing.